Privacy Verklaring Myfitplan

In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken voor wat voor doel. Lees deze verklaring zorgvuldig door.

Wij verwerken je persoonsgegevens omdat je gebruikt maakt van onze diensten. We gaan hier zorgvuldig mee om. Jou persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden we ons aan de privacywetgeving, dat houd in dat wij:

 • Vermelden voor welke doeleinden we jou persoonsgegevens verwerken
 • Alleen persoonsgegevens verzamelen die nodig zijn voor de doeleinden
 • Vragen om toestemming om jou persoonsgegevens te verwerken
 • Jou persoonsgegevens niet door worden gegeven aan derde partijen, tenzij het nodig is om een gevraagde dienst te kunnen leveren en je daar toestemming voor hebt gegeven of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn

Gebruik van persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens wij verwerken vind je hieronder:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jou activiteiten op onze website 
 • Informatie die je invult in het intakeformulier

Doeleinden

Jouw persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Om de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van onze diensten
 • Afhandelen van betalingen
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • We analyseren jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van onze diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van betalingen en voor het gebruik van de mobiele app. Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij ervoor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. 

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Cookies

Bij het verzamelen van jouw gegevens maken we gebruik van cookies. Je kunt je hiervoor afmelden door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bewaren

Jou gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Zolang jij gebruik maakt van onze dienst worden de gegevens bewaard. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Wijzigen van je gegevens

Mochten er wijzigingen zijn in je persoonsgegevens, stuur ons dan een e-mail. Wij vragen je dan wel je te identificeren om misbruik te voorkomen. Dit kan je doen door middel van een kopie van een legitimatiebewijs. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.